^Κορυφή Σελίδας

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΠΑΙΔΕΙΑ,ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝΚΑΙ    ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΔ/ΝΣΗΕΚΠ/ΣΗΣΠ΄&Δ΄ΕΚΠ/ΣΗΣ

   Δ/ΝΣΗ  Β/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
                                        
      2     Ο       Γ    Υ    Μ     Ν   Α     Σ   Ι      Ο            Ζ     Ε   Φ    Υ    Ρ    Ι   Ο   Υ

 

Ταχ.Δ/νση     :  Παπαναστασίου 16.
 

Κωδ.              : 1361 Ζεφύρι

Πληροφορίες :   Ζαραβίνος Σπυρίδων

Τηλέφωνο      :  2102323303

e-mail             :  mail@2gym-zefyr.att.sch.gr

               Ζεφύρι , 2 /11/2023

 

                Αρ.πρ.  487 α

 

   ΠΡΟΣ : ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ  ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ

Ενημερώνουμε ότι η επιτροπή εξέτασης των κλειστών προσφορών που κατατέθηκαν στο γραφείο του Δ/ντη και η οποία συγκροτήθηκε σύμφωνα με την  πράξη 6/1-11-2023 και που αφορούν την τετραήμερη περιβαλλοντική εκδρομή της  Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου στο Καρπενήσι μετά την εξέτασή τους, ομόφωνα αποφάσισε την ανάθεσή της στο  τουριστικό  γραφείο  att.holidays (αρ.πρ.28 /2-11-2023).

Η τιμή προσφοράς ήταν 250 ευρώ ανά μαθητή  για το ξενοδοχείο Montanahotelandspa 5*. Η επιτροπή  έκρινε  ότι  η εν λόγω               τιμή είναι  η χαμηλότερη  μεταξύ  των προσφορών  και  ότι  πληροί  όλες  τις  λοιπές  προϋποθέσεις  της  προκήρυξης.

Οι  λοιπές  προσφορές  ήταν:

1) Μanessis            285   ευρώ  ανά μαθητή.

 2) Travel  Project    292   ευρώ  ανά μαθητή.

 

 

Ο Διευθυντής του 2ου Γυμνασίου Ζεφυρίου
                 Ζαραβίνος  Σπυρίδων

RizVN Login