^Κορυφή Σελίδας

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

Αξιολογήσεις Προσφορών Εκπαιδευτικών Επισκέψεων - Εκδρομών

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ ΠΙΕΡΙΑΣ

Η επιτροπή  αξιολόγησης προσφορών τουριστικών γραφείων για εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκδρομές αποτελείται από :

1) Ζαραβίνος  Σπυρίδων, ΠΕ02, Δντής,  ως πρόεδρος 

2) Δημητριάδου Μαρία, ΠΕ82, συνοδός

3) Δρυμώνα Κων/να, ΠΕ01, συνοδός

4) Κόκαλης Γεώργιος, ΠΕ04, ως εκπρόσωπος συλλόγου εκπ/κών

5) Παγώνης Χρήστος, ως πρόεδρος συλλόγου γονέων & κηδεμόνων

6) Καφετζιδάκη, Γρέβια, Πλεύρη, Εκπρόσωποι Γ΄ τάξης

7) Τσεκούρας, Νικολάτος, Γεωργίου, Κυριακοπούλου, Πατρώνης, Εκπρόσωποι Α΄ και Β΄ τάξης

                                                                                                 -Ο-

                                                                                          ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

                                                                                                Τ.Σ.Υ.

                                                                                  ΖΑΡΑΒΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

                                                                                          ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

 

Πράξη 29η/21-10-2022 (Απόσπασμα) Γ΄ Γυμνασίου

Πράξη 30η/21-10-2022 (Απόσπασμα) Α΄ + Β΄ Γυμνασίου

Λεπτοκαρυά Πιερίας: Α΄ + Β΄ Γυμνασίου: 27/04 - 30/04/2023

Λεπτοκαρυά Πιερίας: Γ΄ Γυμνασίου: 29/03 - 01/04/2023

  1. Zorpidis - Travel:              255,00 €
  2. At - Holidays:                 225,00 €
  3. Manessis:                          260,00 €

Επελέγη για Γ΄ Γυμνασίου και Α΄ + Β΄ Γυμνασίου η προσφορά του At - Holidays ως οικονομικότερη και ποιοτικότερη

 

 

 

 

 

 

 

 

RizVN Login