ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ

 Την Πέμπτη 7 Απριλίου, οι μαθητές όλων των τάξεων του 2ου Γυμνασίου Ζεφυρίου είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μια ενημερωτική ομιλία με θέμα  το σοβαρό πρόβλημα της ενδοοικογενειακής βίας που διοργανώθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου μας, σε συνεργασία  με την Δ/νση Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού.

Πιο συγκεκριμένα, έπειτα από πρόσκληση των συμβούλων σχολικής ζωής κας Κοντογεώργου Ιωάννας και κου Κόκκαλη Γεώργιου, και με την ευγενική υποστήριξη του εκπαιδευτικού Δημητρίου Πλώττα στην χρήση του τεχνολογικού εξοπλισμού, μας έκαναν την τιμή να έρθουν στο σχολείο μας οι εκπρόσωποι του φορέα και κοινωνικοί λειτουργοί, κυρίες  Μεταξία Σταυριανάκη και Αγγελική Σκουμπουρδή.

Στα πλαίσια της δράσης ευαισθητοποίησης των μαθητών μας, δόθηκε ο ορισμός της ενδοοικογενειακής βίας, παρουσιάστηκαν οι μορφές της και διερευνήθηκαν τα αίτια αυτής. Παράλληλα, έγινε αναφορά στα στατιστικά στοιχεία και τις διαστάσεις που λαμβάνει το φαινόμενο καθώς και στο νομικό πλαίσιο στην χώρα μας. Επιπρόσθετα, δόθηκε έμφαση στον αντίκτυπο που έχει η ενδοοικογενειακή βία στη ψυχολογία των παιδιών, στην αναγνώριση των ενδείξεων μιας βίαιης σχέσης, στους τρόπους αντιμετώπισης από τη θέση θύματος και θύτη, καθώς επίσης και στους τρόπους παρέμβασης από τη θέση ενός παρατηρητή.  Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την ενημέρωση των μαθητών αναφορικά με τα δικαιώματά τους και τις δυνατότητες βοήθειας και στήριξης των παθόντων από οργανωμένες κοινωνικές δομές.

Μέσα από το πλούσιο και ενδιαφέρον πληροφοριακό υλικό που παρουσίασαν οι ομιλήτριες, αλλά και από τη συζήτηση που ακολούθησε, ενεργοποιήθηκαν οι μαθητές μας και  παρακινήθηκαν να διατυπώσουν τις απορίες τους και να εκφράσουν τις απόψεις τους. Η μαθητική μας κοινότητα αποκόμισε πολύτιμη γνώση αναφορικά με τα διακριτά χαρακτηριστικά ανάμεσα στις υγιείς και βίαιες σχέσεις, μέσω της ενεργούς συμμετοχής της στην διαδραστική ομιλία, και ως εκ τούτου, η δράση συνέβαλε στην μείωση της επιθετικότητας και στην προαγωγή της ενσυναίσθησης.