^Κορυφή Σελίδας

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

Λογισμικό

Σε αυτή την σελίδα μπορείτε να κατεβάσετε ελεύθερο εκπαιδευτικό λογισμικό από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

Επιλέξτε τον σύνδεσμο που σας ενδιαφέρει και αποθηκεύστε το αρχείο. Αντιγράψτε τα αρχεία σε ένα CD και στη συνέχεια κάντε εγκατάσταση του λογισμικού στον υπολογιστή σας.

(CD-ROM) Αρχ. Ελλάδα - Τόπος και άνθρωποι  Ηροδότος Α', Β' Γυμν. (117MB)
(CD-ROM) Χημεία Β' - Γ' Γυμνασίου (329MB)
(CD-ROM) Φιλοσοσφικά Κείμενα Γ' Γυμνασίου (144MB)
(CD-ROM) Γεωλογία - Γεωγραφία Α', Β' Γυμνασίου (122MB)
(CD-ROM) Αγγλικά για Αρχαρίους α΄, β΄, γ΄ Γυμνασίου (54MB)
(CD-ROM) Αγγλικά για Προχωρημένους α΄, β΄, γ΄ Γυμνασίου (55MB)
(CD-ROM) Φυσική β΄, γ΄ Γυμνασίου (226MB)
(CD-ROM) Ιστορία α΄, β΄, γ΄ Γυμνασίου (238MB)
(CD-ROM) Βιολογία α΄ - γ΄ Γυμνασίου (109MB)
(CD-ROM) Τοπική Ιστορία Γ΄ Γυμνασίου (62MB)
(CD-ROM) Θρησκευτικά Α', Β', Γ΄ Γυμνασίου (610MB)
(CD-ROM) Γερμανικά α' - β' - γ' Γυμνασίου (23MB) (Οδηγίες)
(CD-ROM) Φυσική Αγωγή Γυμνασίου (63MB)
(CD-ROM) Ομηρικά Έπη Α' - Β' Γυμνασίου (103MB)
(CD-ROM) Γαλλικά α' - β' - γ' γυμνασίου (271MB)
(CD-ROM) Πληροφορική Α' - Β' - Γ' Γυμνασίου (46MB)
RizVN Login