Σημειώσεις Καθηγητών

Πλοηγηθείτε στη σελίδα αυτή και ανακαλύψτε σημειώσεις που έχουν αναρτήσει οι εκπαιδευτικοί για εσάς.

Επιλέξτε τον/την καθηγητή που θέλετε και δείτε τις αναρτημένες σημειώσεις. Οι σημειώσεις είναι σε μορφή PDF και μπορείτε να τις αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας και στην συνέχεια να εκτυπώσετε.


Δεν έχουν αναρτηθεί σημειώσεις από την κ. Δρυμώνα


Δεν έχουν αναρτηθεί σημειώσεις από την κ. Γκολιομύτη


 


Αφήγηση και αφηγηματικοί χρόνοι.

Τρόποι ανάπτυξης παραγράφου.

Ομήρου Οδύσσεια. Βασικές ερωτήσεις εισαγωγής.

Συμφωνία υποκειμένου ρήματος. Τρείς ιδιαίτερες περιπτώσεις.

Επική ποίηση και ομηρικά έπη.

Περίληψη : Λεκτικοί δείκτες συνοχής κειμένου.

Περιγραφή: Σχεδιαγράμματα εκθέσεων περιγραφής.

Εργασία : Αξιοποίηση λογισμικού Θύμησις - Ομηρικά Έπη


Δεν έχουν αναρτηθεί σημειώσεις από την κ. Καλαμπαλίκη


Δεν έχουν αναρτηθεί σημειώσεις από την κ. Πανοπούλου


Δευτερεύουσες προτάσεις - Νεοελληνική Γλώσσα Γ' Γυμνασίου. (Συμμετοχή Καλαμπαλίκη Δ.)

Μεταφράσεις Αρχαίων Ελληνικών Α' Γυμνασίου - Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α' Γυμνασίου.


Δεν έχουν αναρτηθεί σημειώσεις από την κ. Σπυροπουλου


Δεν έχουν αναρτηθεί σημειώσεις από τον κ. Βαλέργα


Δεν έχουν αναρτηθεί σημειώσεις από τον κ. Ανδρεοπουλο


Δεν έχουν αναρτηθεί σημειώσεις από την κ. Σοφοκλέους


Δεν έχουν αναρτηθεί σημειώσεις από τον κ. Ρήγα


Δεν έχουν αναρτηθεί σημειώσεις από την κ. Χριστοδούλου


Δεν έχουν αναρτηθεί σημειώσεις από την κ. Πασπαλιάρη


Δεν έχουν αναρτηθεί σημειώσεις από την κ. Δαρλαση


Δεν έχουν αναρτηθεί σημειώσεις από τον κ. Νικολάου


Δεν έχουν αναρτηθεί σημειώσεις από τον κ. Κωνσταντόπουλο


Δεν έχουν αναρτηθεί σημειώσεις από την κ. Χολέβα


Δεν έχουν αναρτηθεί σημειώσεις από την κ. Πιερρακέα


Δεν έχουν αναρτηθεί σημειώσεις από τον κ. Γκατζηρούλη


Δεν έχουν αναρτηθεί σημειώσεις από τον κ. Τσιπά