^Κορυφή Σελίδας

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

Σύλλογος Καθηγητών

 

Σχολικό έτος 2016 -17 (Διευθυντής: Ζαραβίνος Σπυρίδων (ΠΕ02)
Υποδιευθύντρια: Δημητριάδου Μαρία (ΠΕ17)

  ΠΕ01

Θεολόγοι

Δρυμώνα Κ.

 ΠΕ02

Φιλόλογοι

Μαλιώτη Ε.
Θεοδωροπούλου Β.
Ζαραβίνος Σ. 
Πέτρου Κ.
Παπαδοπούλου Α.
Σπυροπούλου Ι.

 ΠΕ03 Μαθηματικοί

Μακρυγιάννη Σ. 

Νιώτη Ε.

Χρυσοστομίδου Α.

 ΠΕ04 Φυσικής / Χημείας Μαργώνης Α..
Χριστοδούλου Ά.

 ΠΕ05

 ΠΕ06

Γαλλικής

Αγγλικής

Αποστόλου Μ.

Δαρλάση Β..

 ΠΕ08 Καλλιτεχνικών Αποστολοπούλου Π.
 ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής Ζήσης Α.
ΠΕ15 Οικιακής Οικονομίας Καφφούση Μ.
ΠΕ16 Μουσικής  Βύζα Α.
ΠΕ17 Τεχνολογίας Δημητριάδου Μ.
ΠΕ19 Πληροφορικής

Τσαγκατάκης Α.

Ζώτος::Α.

 

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκόντων

.

Ενημέρωση Γονέων και Κηδεμόνων

Διευθυντές Σχολικής Μονάδας

2019-2020:  Ζαραβίνος Σπυρίδων

2018-2019 :  Ζαραβίνος Σπυρίδων

2017-2018:  Ζαραβίνος Σπυρίδων

2016-2017 :   Ζαραβίνος Σπυρίδων

2015 - 2016 : Ζαραβίνος Σπυρίδων

2014 - 2015 : Μεταξοπούλου Ιωάννα

2013 - 2014 : Μεταξοπούλου Ιωάννα

2012 - 2013 : Μεταξοπούλου Ιωάννα

2011 - 2012 : Μεταξοπούλου Ιωάννα

2010 - 2011 : Πασπαλιάρη Φωτεινή

2009 - 2010 : Πασπαλιάρη Φωτεινή

2008 - 2009 : Πανοπούλου Κωνσταντίνα

2007 - 2008 : Πανοπούλου Κωνσταντίνα

2006 - 2007 : Πανοπούλου Κωνσταντίνα

2005 - 2006 : Πανοπούλου Κωνσταντίνα

RizVN Login