Προσωπικό

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για το εκπαιδευτικό προσωπικό που διδάσκει στη σχολική μας μονάδα καθώς και για το βοηθητικό προσωπικό που εργάζεται στο σχολείο μας.

Τέλος μπορείτε να διαβάσετε άρθρα που έχουν αναρτήσει οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας.

Επιλέξτε από το μενού αριστερά...