Σχολικός Εκφοβισμός

Σχολικό Έτος: 2015-2016

Τάξη: A - Σχολική και Κοινωνική Ζωή

Τίτλος: Σχολικός Εκφοβισμός

Υπευθ. Καθηγ: Δρυμώνα Κ.

Στα πλαίσια του μαθήματος Σχολιή και Κοινωνική Ζωή το τμήμα Α2 ασχολήθηκε με το σχολικό εκφοβισμό. Δείτε την τελική παρουσίαση του τμήματος πατώντας εδώ.