Μαθητές

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε θέματα σχετικά με το μαθητικό δυναμικό της σχολικής μας μονάδας.

Βρείτε πληροφορίες για τα τμήματα που απαρτίζουν το σχολείο μας, πλοηγηθείτε στις εργασίες που εκπονήθηκαν από μαθητές και τέλος διαβάστε αρθρα που έχουν καταθέσει οι ίδιοι οι μαθητές.