^Κορυφή Σελίδας

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

Αυτοματισμός Γραφείου

Open Office: Σουίτα εφαρμογών γραφείου. Περιλαμβάνει προγράμματα επεξεργαστή κειμένου, δημιουργίας λογιστικών φύλλων, παρουσιάσεων και σχεδίων. Είναι συμβατό με όλους τους τύπους αρχείων του MS Office. Διαθέτει δυνατότητα μετατροπής εγγράφων σε έγγραφα PDF.

Adobe Acrobat Reader: Πρόγραμμα δημιουργίας εγγράφων PDF από σχεδόν κάθε εφαρμογή

PDF Creator: Πρόγραμμα δημιουργίας εγγράφων PDF από σχεδόν κάθε εφαρμογή.

Versaverter: Πρόγραμμα μετατροπής μονάδων μέτρησης

RizVN Login