Ελεύθερο Λογισμικό

Ελεύθερο λογισμικό είναι το λογισμικό το οποίο διατίθεται ελεύθερα. Αυτό σημαίνει πως όταν κάποιος το αποκτήσει μπορεί να το χρησιμοποιήσει, να το αντιγράψει, να το μελετήσει, να το τροποποιήσει και να το διανέμει ελεύθερα. Τα παραπάνω ισχύουν τόσο για τον πηγαίο κώδικα όσο και για τα εκτελέσιμα αρχεία του προγράμματος.

Στην ενότητα αυτή θα βρείτε ελεύθερο λογισμικό που μπορείτε να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας.

Επιλέξτε την κατηγορία λογισμικού που σας ενδιαφέρει από το μενού και βρείτε πληροφορίες για τα προγράμματα καθώς και την σελίδα από όπου μπορείτε να κατεβάσετε το λογισμικό.