^Κορυφή Σελίδας

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αξιολόγησης της Σχολικής μας Μονάδας για το έτος 2021 - 2022 σας παραθέτουμε την ετήσια έκθεση αξιολόγησης της σχολικής μονάδας , την οποία μπορείτε να την δείτε εδώ

RizVN Login