^Κορυφή Σελίδας

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

Η σχέση ?ας ?ε την Ιστορία είναι συναισθη?ατική και συχνά χωρίς γνώση

Πριν από τέσσερα χρόνια άρχισε να διδάσκει το πανεπιστη?ιακό ?άθη?α της Παγκόσ?ιας Ιστορίας και εκτός α?φιθεάτρου σε συνεργασία ?ε φορείς και δή?ους της χώρας. Σή?ερα, τις δωρεάν διαλέξεις της παρακολουθούν 100 ?ε 200 άτο?α όλων των ηλικιών. Οπως λέει στα «ΝΕΑ» η κ. Ευθυ?ίου, οι Ελληνες έχουν ακό?α ιστορικές προκαταλήψεις από τις οποίες προσπαθούν να αποκολληθούν και θεωρεί ότι ?έρος του προβλή?ατος αυτού είναι η στείρα σχολική αποστήθιση.

Πότε και πώς προέκυψε η ιδέα των δωρεάν παραδόσεων Παγκόσ?ιας Ιστορίας σε δή?ους;
Η ιδέα ξεκίνησε πριν από τέσσερα περίπου χρόνια, όταν παρατήρησα ότι το πανεπιστη?ιακό ?άθη?α της Παγκόσ?ιας Ιστορίας το οποίο δίδασκα στο α?φιθέατρο παρακολουθούσαν και ?η φοιτητές. Ηταν δείγ?α ότι ενδιέφερε και το ευρύτερο κοινό. Η σκέψη ?ου υιοθετήθηκε ασ?ένως και από τον Το?έα Ιστορίας του Τ?ή?ατος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστη?ίου Αθηνών, ο οποίος πλέον συνδιοργανώνει τις διαλέξεις αυτές ?ε τους διάφορους φορείς.

Ποιες ιστορικές περιόδους εξετάζουν τα ?αθή?ατά σας;
Στα δεκατέσσερα αυτά ?αθή?ατα Παγκόσ?ιας Ιστορίας εξετάζεται ολόκληρη η ροή της Ιστορίας του ανθρώπου από τα προϊστορικά έως τα σύγχρονα χρόνια, εστιάζοντας στις ?εγάλες το?ές οι οποίες την καθόρισαν.

Πρόκειται για τις ίδιες παραδόσεις που κάνετε και στο πανεπιστή?ιο;
Εν πολλοίς, ναι.

Τι επιπλέον υλικό χρησι?οποιείτε (ση?ειώσεις, λοιπές πηγές κ.τ.λ.);
Το ?άθη?α στηρίζεται στον προφορικό λόγο. Παράλληλα, ενισχύεται ?ε την ανάγνωση πρωτογενών κει?ένων προσωπικοτήτων στις οποίες αναφέρο?αι, όπως ο Κο?φούκιος, ο Βενια?ίν Φραγκλίνος κ.ά., ?αζί ?ε ?ουσικά ακούσ?ατα και διαφάνειες.

Σε ποιους δή?ους παραδίδετε ?αθή?ατα φέτος το φθινόπωρο;
Στον Δή?ο Ν. Ηρακλείου (στον πολυχώρο «Βίλα Στέλλα», γωνία των οδών Σοφίας και Γαλήνης, κοντά στον σταθ?ό του ΗΣΑΠ).
Ισως διδαχθούν και σε έναν ακό?η φορέα.


Πότε ξεκινάτε;
Την Τετάρτη 6 Οκτωβρίου, ώρα 6 - 9 ?.?. Τα ?αθή?ατα θα διαρκέσουν για δεκατέσσερις Τετάρτες.

Μπορούν να παρακολουθήσουν και δη?ότες άλλων δή?ων;
Φυσικά. Είναι ανοικτό σε όλους.

Ποια η διαδικασία εγγραφής;
Η παρακολούθηση είναι ελεύθερη. Δεν είναι απαραίτητη η εγγραφή.

Δίνετε κάποιο πιστοποιητικό παρακολούθησης;
Εγώ και το πανεπιστή?ιο, όχι. Οι δή?οι, ναι, δίνουν, κα?ιά φορά σε όσους το επιθυ?ούν.

Ποια η ανταπόκριση του κοινού στα ?αθή?ατά σας;
Πολύ ?εγάλη. Συνήθως παρακολουθούν τις παραδόσεις 100 - 200 άτο?α.

Πού οφείλεται, νο?ίζετε, η επιτυχία των ?αθη?άτων σας;
Στο ότι η Παγκόσ?ια Ιστορία είναι συναρπαστική. Είναι παράλληλα ευεργετική, καθώς κανείς ?αθαίνει τι έχει συ?βεί στο παρελθόν και αισθάνεται και ο ίδιος ?έρος της Ιστορίας.

Ποια η σχέση των Ελλήνων ?ε την Ιστορία τους;
Η σχέση ?ας ?ε την Ιστορία ?ας είναι συναισθη?ατική και φαντασιακή, συχνά χωρίς γνώση.

Ποια ?ε τη διεθνή;
Εδώ τα κενά είναι ακό?η ?εγαλύτερα. Και υπάρχουν και προκαταλήψεις. Παράλληλα, ό?ως, υπάρχει η επιθυ?ία πολλών από ε?άς να αποκολληθού?ε από αυτές, όπως για παράδειγ?α σε σχέση ?ε την Ιστορία λαών ?ε τους οποίους έχου?ε περίπλοκες σχέσεις.

Πόσο συ?βάλλει σε αυτό το εκπαιδευτικό σύστη?α στα σχολεία;
Πάρα πολύ, φοβά?αι. Τα παιδιά δεν διδάσκονται Ιστορία, αλλά τους ζητείται να αποστηθίσουν αποκο??ένα κεφάλαια.

Τι πρέπει να αλλάξει στη διδασκαλία της Ιστορίας;
Να διδαχθεί ?ε πάθος και γνώση και όχι ως διαδικασία αποστήθισης. Δυστυχώς, ακό?α και οι δάσκαλοι – οι οποίοι διδάσκουν σή?ερα Ιστορία στα σχολεία – διδάχθηκαν την Ιστορία ?ε αποστήθιση.

Γιατί να επιλέξει κάποιος υποψήφιος να σπουδάσει Ιστορία σε κάποιο ελληνικό ΑΕΙ, ιδιαίτερα εν ?έσω οικονο?ικής κρίσης;
Επειδή τον ενδιαφέρει, τον αλλάζει σαν άνθρωπο και τον ?αγεύει. 17 Ποια η απορρόφηση αποφοίτων Τ?η?άτων Ιστορίας στην αγορά εργασίας;
Μέτρια. Υπάρχει υπερπληθώρα αποφοίτων και οι περισσότεροι στοχεύουν σε ?ια θέση καθηγητή στη ?έση εκπαίδευση.


Ποιες οι διέξοδοι για επιπλέον εξειδίκευση;
Στα ελληνικά πανεπιστή?ια παρέχονται ?εταπτυχιακές σπουδές και σε το?είς πέραν της ελληνικής Ιστορίας, όπως για παράδειγ?α η Ευρωπαϊκή Ιστορία ή η Ιστορία τουρκικών και βαλκανικών λαών. 19 Βιώνου?ε οικονο?ική κρίση. Θα ?πορούσα?ε να πού?ε ότι η Ιστορία επαναλα?βάνεται;
Κρίσεις οικονο?ικές και ηθικές έχουν περάσει κατά καιρούς και άλλοι λαοί, όπως η Κίνα τον 19ο αιώνα ή οι Ηνω?ένες Πολιτείες τη δεκαετία του 1920. Η ?ελέτη των κρίσεων αυτών βοηθά στην καλύτερη κατανόηση αυτής που βιώνου?ε σή?ερα ε?είς στη δική ?ας κοινωνία.


Τι ?ας έχει διδάξει;
Οτι οι λαοί διαθέτουν ?εγάλη δύνα?η όταν συσπειρωθούν και ενεργοποιηθούν γύρω από έναν στόχο. Μπορούν έτσι να ανατρέψουν τις τύχες τους.

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: ΤΑΝΕΑ (ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΒΟΥΤΣΙΝΑ)

RizVN Login