^Κορυφή Σελίδας

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

Στην Γ? Γυμνασίου θα αποκτούν οι μαθητές πιστοποίηση γνώσεων πληροφορικής

Επισπεύδει τις διαδικασίες η υπ. Παιδείας Αννα Διαμαντοπούλου, προκειμένου τα ελληνόπουλα , όπως και στην υπόλοιπη Ευρώπη, να αποκτούν, σε ηλικία μέχρι 15 χρονών, σημαντικές γνώσεις γύρω από την Πληροφορική. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του esos.gr η υπ. Παιδείας ήδη αποφάσισε να λειτουργήσει πιλοτικά  από το επόμενο σχολικό έτος σύστημα αξιολόγησης και πιστοποίησης μαθητών Γ? Γυμνασίου στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας μέσω του οποίου οι μαθητές θα δύνανται να αποκτήσουν πιστοποίηση γνώσεων πληροφορικής.

Το σύστημα αξιολόγησης και πιστοποίησης θα είναι ανεξάρτητο από την εκπαιδευτική διαδικασία στα σχολεία αλλά παράλληλο με αυτήν.
Όπως σημειώνει η υπ. Παιδείας στην απόφασή της , τόσο σήμερα (στο μεταβατικό στάδιο της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης του Νέου ?Ψηφιακού ? Σχολείου) όσο και μετά την ολοκλήρωση της εφαρμογής της μεταρρύθμισης, κρίνεται αναγκαίο να προβλεφθεί και ένα ανεξάρτητο σύστημα αξιολόγησης και πιστοποίησης των μαθητών στις γνώσεις και ικανότητες για τις ΤΠΕ που αποκτούν οι μαθητές στα πλαίσια του Νέου Προγράμματος Σπουδών του γυμνασίου.

Η Α. Διαμαντοπούλου υπογραμμίζει επίσης πως για τις γνώσεις και δεξιότητες ΤΠΕ που αποτελούν σημαντικό εφόδιο τόσο για την μετέπειτα εκπαιδευτική πορεία όσο και για τη μελλοντική επαγγελματική σταδιοδρομία των μαθητών, η πιστοποίηση μέσω ενός αντικειμενικού συστήματος αποτελεί μία επιτακτική αναγκαιότητα.

Άλλωστε μετά το Νόμο για τη δια βίου μάθηση (3879/2010), η πιστοποίηση γνώσεων καιδεξιοτήτων καθιερώνεται και θεσμικά ως πυλώνας του όλου συστήματος εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης. Επιπλέον, η πιστοποιημένη επάρκεια των γνώσεων και δεξιοτήτων που αφορούν στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ θα ενισχύσει εκτός των άλλων και τα κίνητρα των μαθητών για δια βίου ανάπτυξη και μάθηση.

Ηδη η υπ. Παιδείας έχει ζητήσει από το ΕΑΙΤΥ να λάβει υπόψη του τις επιτυχημένες διεθνείς πρακτικές, τα ισχύοντα ή υπό διαμόρφωση συστήματα πιστοποίησης γνώσεων αλλά και τις ιδιαιτερότητες της μαθησιακής διαδικασίας στα αντικείμενα των ΤΠΕ, να διαμορφώσει και να παραδώσει προς χρήση στο φορέα λειτουργίας (διεύθυνση Β/θμιας εκπαίδευσης):

(α) το πλαίσιο για την αξιολόγηση των μαθητών δηλαδή:
-> τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες επί των οποίων θα αξιολογείται και εν συνεχεία θα πιστοποιείται ο μαθητής
-> το αντικείμενο αξιολόγησης
-> τις μεθόδους αξιολόγησης (διαμορφωτική-τελική αξιολόγηση)

(β) το σύστημα αξιολόγησης/εξέτασης και ειδικότερα:
-> τα εργαλεία αξιολόγησης (τεκμήρια αξιολόγησης, φάκελος μαθητή, εξεταστική διαδικασία)
-> τις προϋποθέσεις διασφάλισης της εγκυρότητας, αξιοπιστίας και διαφάνειας στην αξιολόγηση
-> τις αναγκαίες εφαρμογές και το πληροφοριακό σύστημα πιστοποίησης, με τις συνακόλουθες προδιαγραφές λειτουργικότητας και ασφάλειας
-> τα βασικά χαρακτηριστικά του Πιστοποιητικού που χορηγείται

(γ) το σύστημα για την αποτελεσματικότερη προετοιμασία των μαθητών:
-> οδηγίες και εκπαιδευτικό υλικό για τους μαθητές
-> βάσεις ερωτήσεων και δραστηριοτήτων πιστοποίησης
-> ενημερωτικά σεμινάρια εκπαιδευτικών
-> help desk υποστήριξης

Και παράλληλα ο _ικαιούχος καλείται να οργανώσει και να διασφαλίσει:

(δ) την πιλοτική εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης και πιστοποίησης σε περιορισμένο αριθμό γυμνασίων κατά το σχολικό έτος 2011-2012

(ε) μία διευρυμένη εφαρμογή κατά τα επόμενα σχολικά έτη

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: www.esos.gr

RizVN Login