^Κορυφή Σελίδας

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

Διαταραχές του ύπνου στα παιδιά : Ποια σημάδια πρέπει να σας ανησυχήσουν

Πώς θα καταλάβω αν το παιδί ?ου αντι?ετωπίζει πρόβλη?α ?ε τον ύπνο του; Ένα στα τρία παιδιά ?εταξύ 3 και 8 ετών αντι?ετωπίζει, σύ?φωνα ?ε τις τελευταίες έρευνες, προβλή?ατα στην έλευση ή τη διατήρηση του ύπνου.

Αυτά περιλα?βάνουν:

 • Τη συστη?ατική άρνησή του να κοι?ηθεί.
 • Τις επανειλη??ένες και παρατετα?ένες αφυπνίσεις στη διάρκεια της νύχτας.
 • Την επί?ονη ανάγκητου να κοι?άται στο κρεβάτι των γονιών.
 • Την εκδήλωση κούρασης, υπερκινητικότητας, ελλιπούς συγκέντρωσης, εναλλασσόμενης διάθεσης και πτώσης στη σχολική απόδοση.


Οι συχνότερες παιδικές διαταραχές του ύπνου κατηγοριοποιούνται ως εξής:

 • Εφιάλτες: πρόκειται για τρο?ακτικά όνειρα ?ε χαρακτηριστική θε?ατολογία την απειλή και τον κίνδυνο, από τα οποία το ?ικρό παιδί ξυπνά.
 • Νυχτερινοί τρό?οι: το παιδί ξυπνά ?ερικώς από τον ύπνο ?ε ?ία κραυγή και κατακλύζεται από τρό?ο.
 • Ναρκοληψία: είναι η παρατετα?ένη υπνηλία του παιδιού κατά την διάρκεια της η?έρας και οι ολιγόλεπτες αιφνίδιες «επιθέσεις ύπνου».
 • Υπνοβασία: το παιδίπερπατά σε κατάσταση η?ιτελούς ξυπνή?ατος και η ο?ιλία του είναι ?περδε?ένη.

Ποιες τεχνικές είναι αποτελεσ?ατικές στο παιδί που δεν κοι?άται καλά;
O ύπνος είναι ?ια συ?περιφορά , στην οποία θα πρέπει οι γονείς να εκπαιδεύουν τα παιδιά τους από τη βρεφική ηλικία. Mία υγιής ρουτίνα ύπνου, που θα πρέπει να ακολουθείται ?ε απόλυτη συνέπεια, περιλα?βάνει:

 • Συγκεκρι?ένη τελετουργία που ηρε?εί το παιδί και το οδηγεί στον ύπνο (π.χ. ?πάνιο, παρα?ύθι).
 • Αποφυγή υπερδραστηριότητας προ του ύπνου.
 • Ενίσχυση της αυτονο?ίας στη σχέση του παιδιού ?ε τον ύπνο του. Ένα παιδί που θέλει να κοι?άται ?αζί ?ε τον γονέα ενδέχεται να αναζητά την εκπλήρωση άλλων ?αταιω?ένων αναγκών (π.χ. φροντίδα,εγγύτητα), στις οποίες θα πρέπει να δοθεί πρωτεύουσα ση?ασία. Στο παιδί που βλέπει εφιάλτες -νυχτερινούς τρό?ους, οι γονείς είναι καλό να επινοούν ?αζί ένα λυτρωτικό τέλος στα απειλητικά όνειρα. Τα προβλή?ατα του ύπνου είναι παροδικά και καταλαγιάζουν όσο το παιδί ?εγαλώνει.

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: http://medicalnews.gr

RizVN Login