Διαφημίσεις από το παρελθόν

Στην Ελλάδα η διαφήμιση εμφανίστηκε οργανωμένη μετά το Β΄ παγκόσμιο πόλεμο...

(πηγή:  www.neo.gr/website/ergasiamathiti/2.htm)

Ομως... σ? αυτό το μικρό δείγμα, θα δείτε διαφημίσεις, μέχρι και από το 1913.! πολλές είναι σπάνιες και σχετικά άγνωστες.